startpaginaeven voorstellencontactclowncontact

 

 
Clownerie met spirit

We leven in een snelle tijd voor geld en prestige, maar er komen steeds meer mensen in de verdrukking. Méédoen in de eerste instantie lijkt de oplossing, maar tot hoe ver gaan we en voor welke prijs?

“Sterk is de kracht die alleen in kwetsbaarheid tot uiting komt. Eenzaamheid ontstaat wanneer onze pijn niet meer mag bestaan. Kijken met de ogen van ons hart, maakt dat we anderen gaan zien.”

Janny